مرور برچسب ها

تحقیق در مورد رنگین کمان

رنگین کمان چیست؟

رنگین کمان یکی از زیباترین مناظر طبیعت است و بشر مدتها در شگفت بوده است که چه چیز باعث این رویداد می گردد. حتی ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، سعی کرده است که آن را تشریح کند. او فکر می کرد قوس قزح انعکاس اشعه آفتاب در باران می باشد، در صورتی که…