مرور برچسب ها

تحقیق در مورد زرافه

چرا گردن زرافه دراز است؟

از روزگار بسیار قدیم، زرافه ها حس کنجکاوی بشر را نسبت به خود برانگیخته اند. یونانیان و مصریان می پنداشتند که این حیوان ترکیبی از پلنگ و شتر است. به همین دلیل هم آن را شتر پلنگ می نامیدند. زرافه بلند قدترین حیوان است. یکی از دانشمندان…