مرور برچسب ها

تحقیق در مورد ستاره ها برای کودکان

چه چیزی باعث درخشندگی یک ستاره می شود؟

ستاره عبارت از یک گوی گازی و پر حرارت است که بوسیله نور خود می درخشد. همانطوریکه می دانید سیارات و همچنین کره ماه خودمان، فقط بوسیله انعکاس نور خورشید درخشندگی دارند و سیاره ها بطور مداوم می درخشند و نور مداوم دارند، در حالی که ستارگان چشمک…