مرور برچسب ها

تحقیق در مورد سگ کلاس سوم

از کی سگ ها اهلی شدند؟

صدها هزار سال پیش هنوز حیوانات غول پیکری به نام ماموت در زمین گردش می کردند و سطح زمین از جنگلهای انبوهی پوشیده بود. انسان نیز هنوز در غار زندگی می کرد، پوشاک اش از پوست حیوانات بود. در آن زمان، سگ برای نخستین بار یار و همدم انسان گردید.…