مرور برچسب ها

تحقیق در مورد طوطی برای کلاس اول

دانستنی های نوجوانان: طوطی چه نوع پرنده ای است؟

طوطی، مخصوص جنگلهای مناطق گرمسیر است و طوطی هایی که در ایران دیده می شود اغلب از هندوستان، امریکای جنوبی، استرالیا، گینه، فیلیپین و جزایر اطراف آن به ایران آورده شده است. می گویند اولین مرتبه طوطی توسط اسکندر از هندوستان به اروپا برده شد…