مرور برچسب ها

تحقیق در مورد عنکبوت برای کلاس اول

چگونه عنکبوت تار می تند؟

به گمان بیشتر مردم جالب ترین چیز در زندگی عنکبوت ها تاری است که آنها می تنند. ولی غافلند که در زندگی این جاندار چیزهای جالب دیگر بسیار است. اکنون ما برخی از آنها را برایتان بازگو می کنیم: عنکبوت در هر آب و هوایی قادر به زندگی است. بعضی از…