مرور برچسب ها

تحقیق در مورد ماشین

قرن ماشین

کلمه ماشین از کلمه یونانی مکوز به معنی وسیله ای که کار را آسان می کند می آید. اصطلاح عبری آن نیز مکوناه است. در قرونی که انسان ها تمام کارها را توسط دست انجام می دادند، عجیب نیست که در جستجوی وسائلی برای آسان کردن کارها و سریع انجام دادن…