مرور برچسب ها

تحقیق در مورد مورچه کلاس پنجم

آیا مورچه ها حس بویایی دارند؟

مورچه ها چنان حشرات شگفت آوری هستند که بیان داستان جالب آنان در اینجا نمی گنجد. بنابراین اجازه بدهید فقط در اینجا به بخشی از واقعیت های زندگی آنها اشاره کنیم. بیش از هر چیز باید دانست که مورچه ها را می توان در دشتهای شنی، چمنزارها، کرانه…