مرور برچسب ها

تحقیق در مورد مورچه کلاس چهارم

آیا مورچه ها حس بویایی دارند؟

مورچه ها چنان حشرات شگفت آوری هستند که بیان داستان جالب آنان در اینجا نمی گنجد. بنابراین اجازه بدهید فقط در اینجا به بخشی از واقعیت های زندگی آنها اشاره کنیم. بیش از هر چیز باید دانست که مورچه ها را می توان در دشتهای شنی، چمنزارها، کرانه…

غذای مورچه چه می باشد؟

در روی زمین شاید فقط نوک کوههای بلند باشد که مورچه ای در آنجا یافت نمی شود. وگرنه تا دلتان بخواهد در همه جا مورچه، آن هم در انواع بسیار مختلفی وجود دارد. هزاران نوع مورچه در جهان زندگی می کنند که هر نوعی زندگی و خوراک مخصوص به خود دارد.…