مرور برچسب ها

تحقیق در مورد میکروب ها کلاس ششم

میکروب چیست؟

بشر در مدت هزاران سال زندگی خود به اینکه چه چیزی بیماری را بوجود می آورد، بی توجه بود. بشر اولیه دارای این عقیده بود که بیماری به واسطه وجود روح شیطان در بدن انسان بوجود می آید. در سال 1865 بود که دانش توانست ثابت کند میکروبها باعث مرض می…