مرور برچسب ها

تحقیق در مورد هواشناسی

شرایط جوّی چیست؟

شرایط جوی چگونه پدید می آید؟ هوا به سادگی همین جوی است که ما را فرا گرفته است. سرد باشد یا گرم، آرام باشد یا طوفانی، مرطوب باشد یا خشک، هرچه باشد بالاخره باز هم هواست و شرایط جوی را پدید می آورد. شرایط جوی ترکیبی است از مقادیر مختلفی از…