مرور برچسب ها

تحقیق در مورد هیپنوتیزم

نکاتی در ارتباط با تاریخ هیپنوتیزم

تصور می شود که پیدایش و گسترش هیپنوتیزم مدرن، با دوران مسمر آغاز شده باشد، ولی شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد، استفاده از هیپنوتیزم برای اهداف درمانی به اندازه ی تاریخ علم پزشکی سابقه دارد. به نظر می آید که بسیاری از پدیده های…