مرور برچسب ها

تحقیق در مورد ویروس

ویروس چیست؟

ویروس ها عبارت از ذرات بسیار ریزی هستند که در انسان، حیوان و گیاه سبب پیدایش بیماری می گردند. شاید کلمه «ذرات» برای تشریح آنها کمی عجیب بنظر می رسد ولی اجازه دهید ببینیم که چرا این کلمه را بکار می برند. ویروس ها آنقدر ریز و ذره بینی هستند…