مرور برچسب ها

تحقیق در مورد پرندگان

بزرگترین پرنده کدام است؟

بزرگترین پرنده ی روی زمین مرغی است که هرگز قادر به پرواز نمی باشد. یعنی، همان شتر مرغ افریقایی که 5/2 متر بلندی و بیش از 150 کیلو وزن دارد. داشتن چنین جثه ای بزرگ مانع مهمی برای پرواز این مرغ به شمار می رود. اما در میان مرغان پرنده، دو مرغ…

چگونه پرندگان پر در آوردند؟

پاسخ این سؤال را علم تکامل بدین گونه داده است: قرنهای بسیار پیش، پرندگان به خانواده ی خزندگان تعلق داشتند. سپس برخی از آنهامرحله ای از تکامل را پیموده، از گروه خزندگان جدا شدند. بعد بتدریج پولکهای بدنشان هم به صورت پر رشد کرد. پر چیزی است…