مرور برچسب ها

تحقیق در مورد پرورش سگ

از کی سگ ها اهلی شدند؟

صدها هزار سال پیش هنوز حیوانات غول پیکری به نام ماموت در زمین گردش می کردند و سطح زمین از جنگلهای انبوهی پوشیده بود. انسان نیز هنوز در غار زندگی می کرد، پوشاک اش از پوست حیوانات بود. در آن زمان، سگ برای نخستین بار یار و همدم انسان گردید.…