مرور برچسب ها

تحقیق در مورد پرورش کرم ابریشم

کرم ابریشم چیست و چگونه ابریشم میبافد؟

چگونه کرمی ابریشم می بافد؟ هزاران سال پیش، چینیان به این راز پی برده بودند که می توان از تارهای کرم مخصوصی که به صورت پیله درآمده، ابریشم درست کرد. چینیان در حفظ این راز بسیار کوشیدند به طوری که اگر کسی کرم ابریشم یا پیله ی آن را از چین…