مرور برچسب ها

تحقیق در مورد کتابخانه

کتابخانه ها در چه زمانی تأسیس شدند؟

اولین کتابخانه ای را که در مورد آن اطلاعاتی داریم در هشت هزار سال پیش وجود داشته است. مردم بین النهرین مردمی بودند که روی لوح های مرطوب با چوبی سه گوش به اسم کوینوس چیز می نوشتند از این رو نوشته های آنها به اسم کونیفرم یا خطوط میخی معروف…