مرور برچسب ها

تحقیق در مورد کرگدن

کرگدن ها در کجا زندگی می کنند؟

امروزه پنج گونه مختلف از کرگدن ها در جهان زندگی می کنند: دو نوع از آنها به نامهای کرگدن سیاه و کرگدن سفید در آفریقا یافت می شوند. این کرگدن ها دارای دو شاخ هستند. سه نوع دیگر از آنها در آسیا زندگی می کنند: کرگدن های هندی و جاوه ای که هر…