مرور برچسب ها

تحقیق ورزش درمورد تنیس

بازی تنیس چگونه شروع شد؟

بعضی از ورزش ها خودبخود اختراع شده اند و بعضی هم در دوره های طولانی بوجود آمده اند. تنیس یک تاریخچه باستانی دارد. یونانی ها و رومی ها ورزش هایی با توپ داشته اند که بعدها بازی فرانسوی به نام ژودوپم گردید، احتمالا" این بازی پدر تنیس امروزی…