مرور برچسب ها

تحلیل و نقد فیلم لوسی

نقد فیلم علمی تخیلی لوسی LUCY

موضوع فیلم لوسی چندان جدید نیست. ماجرا از این قرار است که گفته شده است بشر حداکثر از ده درصد ظرفیت مغز خود میتواند استفاده کند. اما لوسی بر اثر یک تصادف ، مقدار زیادی از یک نوع مخدر جدید وارد بدنش میشود. از آن پس او می تواند از صد در…