مرور برچسب ها

تحویل سال 1401

لحظه تحویل سال 1401 در کشورهای مختلف

همانطور که در جریان هستید نوروز در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته میشود ایرانیان زیادی هم در کشورهای مختلف زندگی میکنند. در این مطلب روز و ساعت و لحظه دقیق تحویل سال 1401 در کشورها و موقعیت های جغرافیایی مختلف را نوشته ایم. زمان تحویل…