مرور برچسب ها

تخم مرغ چیست

چه وقت انسان شروع به خوردن تخم مرغ کرد؟

وقتی انسان در جایی گم بشود، مثلا" در یک جنگل یا یک جزیره ی متروک به هنگام گرسنگی تقلا می کند چیزی بیابد و بخورد. انسان اولیه نیز در چنین وضعی، هنگام جستجو برای یافتن غذا، بایستی از تخم پرندگان استفاده کرده باشد و یا دقیقا" نمی دانیم چه وقت…

چگونه تخم مرغ  شکل می گیرد؟

شاید تخم مرغ برای شما یک چیز عادی به نظر آید. اما برای درست شدن از مراحل کاملا پیچیده ای گذشته است. در شکم مرغ، نخست زرده تشکیل می شود. زرده در میان «اندام مولد» یا تخمدان قرار دارد. زرده از جای خود حرکت می کند و به آخرین قسمت بالای…