مرور برچسب ها

ترتیب حروف ابجد

حروف ابجد صغیر و ابجد کبیر چه هستند؟

حروف ابجد، روشی برای چیدن حروف عربی است که بر اساس الفبای فنیقی انجام شده است. برای اینکه ترتیب این حروف راحت تر در ذهن بماند به شکل کلمه درآورده و حفظ میکنند: اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ -…