مرور برچسب ها

تردستی با کارت

آموزش تردستی با کارت و خواندن ذهن

وسایل لازم برای اجرای تردستی با کارت و خواندن ذهن: یک دسته کارت تردستی شماره 9 : تردستی های مختلفی با کارت ها می توان انجام داد. این تردستی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که با کارت های ساختگی انجام می شوند، آنهایی که با…

آموزش شعبده ذهن خوانی حدس زدن تصاویر

وسایل لازم برای اجرای تردستی حدس زدن تصاویر: تخته زیر دستی، سه تصویر، یک ورق کاغذ تردستی شماره 27 : تصویر سه حیوان (سگ، گربه، موش) را که روی سه ورقه ترسیم شده به حاضران نشان دهید و آنها را به یکی از تماشاگران بدهید. از او بخواهید یکی از سه…