مرور برچسب ها

ترس از ارتفاع

ترس از نقاط مرتفع از چیست؟

بشر نه تنها دستخوش «دردهای بدنی» است، بلکه دردهای عاطفی نیز فراوان دارد. وضعیتی که ما را به آرنگ عاطفی _ یا پریشان حالی _ می اندازد، گاهی بسادگی قابل رفع است؛ مثلا" با گریه، برافروختگی رنگ چهره و یا تراوش عرق، ناراحتی خود را تسکین می دهیم.…