مرور برچسب ها

تعبیر خریدن ماهی در خواب

دیدن ماهی در خواب به چه معناست؟

دیدن ماهی یکی از خواب‌های رایج است که تعبیرهای گوناگونی بستگی به اینکه چطور در خواب دیده شود دارد اما معمولا نشانه خوبی است. خوردن ماهی : اگر شما در خواب ببینید که ماهیگیری میکنید یا ماهی میخورید، به گفته تعبیرکنندگان قدیمی ، تعبیر آن…