مرور برچسب ها

تله پاتی از راه دور

تمرینات تله پاتی و ذهن خوانی

تله پاتی و ذهن خوانی، دو مفهوم مرتبط با توانایی انتقال اطلاعات از ذهن یک شخص به ذهن شخص دیگر بدون استفاده از هیچ کانال فیزیکی هستند. تله پاتی، انتقال افکار، احساسات یا تصاویر از ذهن یک شخص به ذهن شخص دیگر است. به عنوان مثال، یک شخص ممکن…

استفاده از افرادی با قدرت فراروانی در جنگ سرد

در طول جنگ سرد، ایالات متحده و شوروی هر دو به دنبال استفاده از افراد با قدرت فراروانی برای اهداف نظامی بودند. این تلاش ها تحت عنوان "پروژه های ذهنی" شناخته می شدند. در ایالات متحده، پروژه های ذهنی توسط آژانس امنیت ملی (NSA) و وزارت دفاع…

تمریناتی برای تله پاتی

تله پاتی توانایی انتقال افکار یا احساسات از یک ذهن به ذهن دیگر بدون استفاده از هیچ وسیله ای است. این یک پدیده ذهنی است که هنوز به طور کامل درک نشده است، اما تحقیقات نشان داده اند که ممکن است واقعی باشد. تمرینات تله پاتی می تواند به شما کمک…