مرور برچسب ها

تمدن های نابود شده

عجیب ترین تمدن های باستانی کدامند؟

امپراطوری آکسومیت: یک تمدن باستانی که در قرن‌های ۱ تا ۸ میلادی در شرق آفریقا و جزیره عربستان قدرتمند بود. آن‌ها یک زبان خودشان به نام گیز داشتند و سکه‌های زرین و نقره‌ای با نشان‌های مسیحیت و ژئوپولیتیک منحصر به فرد ضرب کردند. آن‌ها…

حقیقت خاموش

شواهد تاریخی حاکی از یک حقیقت خاموش است. شواهد نشان میدهند که در گذشته انفجارات اتمی رخ داده است، منظورمان از گذشته چند هزار سال پیش است. شهرهایی که در هندوستان و افریقا با حرارت بسیار بالایی ذوب شده اند، حاوی رادیواکتیو هستند. ماکت هایی…