مرور برچسب ها

تنبلی گروهی

اثر رینگلمن به زبان ساده

ماجرای کشف اثر رینگلمن یا تنبلی گروهی از این قرار است که دانشمندی فرانسوی به نام ماکسیمیلیان رینگلمن در سال 1913 کشف کرد وقتی دو اسب یک گاری را میکشند، قدرتشان دوبرابر زمانی که یک اسب گاری را میکشد نیست! این کشف منجر به فهمیدن این موضوع شد…