مرور برچسب ها

تولید برق بدون انرژی

آیا آهنربا برق داره؟

آهنربا برق نداره، اما اگه یه سیم در نزدیکی آهنربا حرکت کنه، مقدار خیلی کمی الکتریسیته داخل سیم تولید میشه. در نتیجه برای تولید برق با آهنربا میان یه سیم پیچ رو نزدیک آهنربا قرار میدن طوری که با چرخوندن یک میله، یا سیم پیچ حرکت میکنه و دور…