مرور برچسب ها

جنگ چین و ژاپن

ماجرای عجیب ناپدید شدن سربازان ارتش چین

یکی از عجیب ترین ناپدید شدن های اسرار آمیز ، شش ماه پس از آغاز جنگ میان چین و ژاپن در سال 1937 روی داد. در این هنگام ژاپنی‌ها مشغول پیشروی در در خاک چین بودند. سرهنگ « لی فوسین » از ارتش چین مأموریت داشت تا مانع پیشروی آنان شود. نقشه…