مرور برچسب ها

جهان های موازی انیشتین

جهان های موازی به زبان ساده

جهان های موازی چیست؟ ممکن است شما در فیلم ها یا در شبکه‌های اجتماعی درمورد جهان های موازی شنیده باشید. جهان‌های موازی یک فرضیه است و ممکن است هیچوقت درستی آن اثبات نشود. اگر یک عمل بیش از یک نتیجه داشته باشد، آنگاه