مرور برچسب ها

حادثه رازول

مصاحبه روزنامه اخبار روز با اریک فون دانیکن در مورد حادثه رازول

روزنامه اخبار روز در آگوست 1995 با اریک فون دانیکن نویسنده کتاب ارابه خدایان که نظریه ای جدید را در مورد تمدن های باستانی و موجودات فضایی ارائه کرده است مصاحبه ای انجام داده که در این مطلب آن را میخوانید. آقای دانیکن شما از سال های پیش در…