مرور برچسب ها

حادثه سیبری

پرونده های حل نشده: گوی آتشین سیبری

ماجرای گوی آتشین سیبری یکی از پرونده های حل نشده در جهان است که در شوروی اتفاق افتاد. در روز سی ام ژوئن سال 1908 ساعت 7 و 17 دقیقه صبح، مصادف با دهم تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی گوی آتشین عظیمی به رودخانه ای واقع در تونگوسکا اصابت کرد. ظرف چند…