مرور برچسب ها

حافظه چیست و انواع آن

از حافظه انسان چه میدانید؟

هنوز کسی پی به این راز نبرده که چگونه مغز ما خاطرات را در خود می اندوزد و چگونه ما می توانیم این خاطرات را از انبار مغز، بار دیگر، بیرون بکشیم. با اینهمه ما چیزهایی درباره ی حافظه می دانیم و شیوه هایی به کار می بریم که بخاطر سپردن و بخاطر…

حافظه چیست؟

شکی نیست که شما قادرید الفبا را به آسانی و بسیار سریع از بر بخوانید. باز شکی نیست که شما نام خود را نیز بدون کوچکترین تأملی می نویسید، و چه بسا که شما بتوانید قطعه سرودی را با آلت موسیقی بنوازید. اگر از شما بپرسند چگونه این کارها را انجام…