مرور برچسب ها

حذف شرط: تحقیق درمورد کپگ تحقیق درمورد کپک

کپک چیست؟

 چرا وقتی یک تکه نان مرطوب را چند روز در آشپزخانه منزلتان به حال خود می گذارید، از قشری سبز و خزه مانند پوشیده می شود؟ در این حالت ما می گوییم که نان کپک زده است، یعنی که کپک روی آن در حال رشد و نمو می باشد. این کپک از کجا آمده است؟ پاسخ…