مرور برچسب ها

حرارت خورشید

میزان حرارت خورشید چقدر است؟

برای ما کمی مشکل است که خورشید خود را فقط ستاره ای در آسمان بنظر آوریم زیرا ما درباره ستارگان طور دیگری فکر می کنیم و آنها را همانطوری که دیده می شوند، کوچک می پنداریم. خورشید از سایر ستارگان بزرگتر بنظر می آید برای اینکه فقط 93 میلیون میل…