مرور برچسب ها

حروف الفبا چگونه اختراع شد

اولین دفعه چه کسی به فکر الفبا افتاد؟

حروف الفبا در حقیقت هر یک علامات صوتی هستند. الفبای انگلیسی بر اساس الفبای رومی ها تنظیم شده و الفبای مزبور در حدود 2500 سال عمر دارد. حروف بزرگ در الفبای امروزی انگلیسی تقریبا" شبیه رسم الخط رومی قرن سوم قبل از میلاد می باشد. پیش از…