مرور برچسب ها

حروف قوی

قوی ترین حروف الفبای فارسی از نظر ارتعاش کدامند؟

برخی حروف به طور کلی ارتعاش قوی تری نسبت به سایر حروف دارند. این حروف عبارتند از: حروف صدادار بلند: آ، ا، او، ای حروف صامت انفجاری: ب، پ، ت، د، ک، گ حروف صامت سایشی: ج، چ، س، ش، ز، ژ این حروف به دلیل نحوه تولید صدا و ارتعاش…