مرور برچسب ها

حرکات بدن

چگونه با هرکسی صحبت کنیم؟ شگفتی های حرکات بدن

چگونه بر حرکات بدن خود مسلط شویم؟ در زندگی به دو دسته اشخاص برمی خوریم: آنهایی که وارد اتاق میشوند و میگویند: خب من اینجا هستم! و آنهایی که وارد می شوند و میگویند: اَه ، شما اینجا هستید. آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده اید که به…

قسمتی از کتاب زبان بدن دامیز

زبان بدن همواره وجود داشته است. بدون نیاز به کلمات و گفتار، احساسات، نگرش‌ها و هیجانات را منتقل میکرده است. چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، زبان بدن شما یا رفتارهای غیرکلامی‌تان، چیزهایی بیش از آنچه بخواهید درباره شما، طرز فکر،…