مرور برچسب ها

حرکات شین لیم

آیا شین لیم شعبده باز و تردست است یا قدرتی فرابشری دارد؟!

شین لیم یکی از شعبده بازان مشهور است که اخیرا به خاطر برنده شدن در مسابقات استعدادیابی امریکا بر سر زبان ها افتاده است. کارهای او بسیار جالب و حیرت انگیز هستند و عمدتا با کارت انجام میشوند. جالب است که بسیاری از کارهای او حقه های قدیمی…