مرور برچسب ها

حرکت کبری در یوگا

اسم حرکت کبری در یوگا به انگلیسی چیه

اسم حرکت کبری در یوگا به انگلیسی "Cobra Pose" است. این اسم از شباهت ظاهری این حرکت به مار کبری گرفته شده است. در این حرکت، فرد به پشت دراز می‌کشد و با کمک دست‌ها و بازوها، تنه خود را از زمین بلند می‌کند. در این حالت، سر و سینه فرد از زمین…