مرور برچسب ها

حس بویایی انسان

چند نوع بو را می توان استشمام کرد؟

در مقایسه با بسیاری از حیوانات، انسان در بویایی توانمندی رضایت بخشی ندارند. گویا حقیقت این است که بشر همچنان که از نردبان تکامل بالا می آمده است، بویایی خود را نیز رفته رفته، کاهش داده باشد؛ تا جایی که امروز وی عمدتا" یک موجود دید محور، یا…