مرور برچسب ها

حس بویایی

ما چند نوع حس داریم؟

بر اساس تعریف سنتی که ریشهٔ آن به ارسطو برمی‌گردد، پنج حس در انسان هست: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و بساوایی که به این پنج حس «حواس پنج‌گانه» گویند. اما بر اساس تعاریف نوین، در انسان حواس دیگری هم وجود دارد، مانند حس عمقی، حس حفظ تعادل،…

چگونه بو را استشمام می کنیم؟

هر کسی از بوی خوش لذت می برد، مانند بوی عطر، بوی گل، و رایحه ی مطبوعی که از شیرینی پزی در فضا پخش می شود. بوهای بد نیز، برعکس، برای ما ناخوشایندند. با این وصف، نکته ی جالب آن است که بدانیم میان بوی بد و بوی خوش تفاوت بسیار ناچیزی وجود…