مرور برچسب ها

حس همدردی

مقاله پولدارها دلسوزترند یا فقرا ؟

عده زیادی از افراد هر جامعه‌ای خصوصا فقرا ، فکر میکنند که پولدارها اکثرا آدم های بدی هستند و دلشان به حال کسی نمیسوزد. این گاهی درست است، چون برخی از آنها یاد گرفته‌اند فقط فکر خود و اهدافشان باشند و نسبت به محیط اطراف بی رحم و بی تفاوت…