مرور برچسب ها

حشره چیست

آیا می دانید در جهان چند نوع حشره وجود دارد؟

وقتی که از حشرات صحبت می شود شما با خود چه فکر می کنید؟ ممکن است فورا" حشرات موذی و کثیف، مانند مگس، پشه، بید و سوسک به فکر شما برسد. و یا اینکه به مورچه ها، زنبورها و یا به حشرات زیبا و پر جاذبه ی دیگری مانند پروانه ها فکر کنید و احتمالا"…