مرور برچسب ها

حقایقی در مورد جغد

چرا جغد را عاقل می پندارند؟

درباره ی هر چیز یا هر حیوان غیرعادی معمولا" خرافات بافته می شود. جغد حیوانی است که هم قیافه ای عجیب دارد و هم رفتارش غیرعادی به نظر می رسد. از این رو، افسانه های بسیاری درباره ی آن گفته شده است. آیا می دانید که در قدیم جغد را حیوان شومی…