مرور برچسب ها

حقایق جالب در مورد مریخ

آیا در مریخ کسی زندگی می کند؟

چرا منجمین گمان می کنند که در مریخ ممکن است زندگی باشد؟ همانطور که می دانید، دانشمندان دست به همه نوع تجربه ای می زنند که بفهمند آیا در قسمتهای دیگری از کهکشان هم زندگی وجود دارد یا خیر؟ طبعا" آسانتر آن خواهد بود که در منظومه ی شمسی…