مرور برچسب ها

حقایق فیلم تنت

چند نکته مهم و نقد فیلم تنت Tenet

فیلم تنت به عقیده من تا به امروز بهترین فیلمی بود که در زمینه سفر در زمان ساخته شده است. قبلا نیز فیلم تقدیر Predestination پیچیده و جذاب بود اما تنت از برخی لحاظ بهتر از آن است. تنت همانند فیلم اینسپشن لحظات اکشن عالی زیاد دارد در…