مرور برچسب ها

حقایق فیلم کنستانتین

نقد فیلم قدیمی و خاطره انگیز کنستانتین

فیلم کنستانتین و فیلم حلقه فیلم هایی بودند که وقتی من سن و سال زیادی نداشتم از شبکه چهار پخش شدند و من آن زمان آنقدر ترسیدم که تا انتها این فیلم ها را نگاه نکردم! چند سال بعد دوباره فیلم ها را تماشا کردم و کنستانتین فیلمی بود که چند بار…